Klimatsmart anka i naturgummi

Otroligt söt anka med ett hjärta i famnen. Tillverkad av det klimatsmarta materialet naturgummi.

Funkar också jättebra som bitring när det kliar i munnen. Tål att tuggas på även med nya vassa tänder utan att den går sönder.

Storlek: 8x6x5 cm.

Varje gång du köper en av Ekoleko’s fina badleksaker i naturgummi skänker Ekoleko pengar till Operation Smile.

Ftalater i leksaker

Kemikalieinspektionen har under 2012 och 2013 tagit ett större grepp om leksaker och inspekterat leksaksföretag tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Det finns fortfarande brister, särskilt bland mjuka plastleksaker och elektriska leksaker.

– Många leksaksföretag behöver bättre rutiner för ställa krav och prata med sina leverantörer om innehållet av kemikalier i leksaker. Det är en slutsats som vi dragit efter projektet, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I projektet testades 211 leksaker. I 53 av dessa hittades för höga halter av vissa ämnen. De vanligaste överträdelserna gällde mjukgörare (ftalater) i mjuka plastleksaker och bly i elektriska leksaker. Sex ftalater som är förbjudna i leksaker analyserades.

– De här ämnena har varit reglerade i leksaker i flera år men de förekommer fortfarande, säger Frida Ramström.

Ftalater och bly

Vissa ftalater är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

– Vi kan inte säga att en enstaka leksak är akut farlig om den innehåller de här ämnena men den sammanlagda exponeringen av olika kemikalier gör att det finns en risk att vi påverkas.

Skiftande kunskap

I projektet framkom att kunskaperna hos leksaksföretag i Sverige skiftar mycket. Många företag vill ha verktyg från myndigheterna för att veta vilka krav de ska ställa på sina leverantörer. Ett annat önskemål är information om vilka material som kan innehålla farliga ämnen.

I den sammanfattande rapporten om projektet finns en lista över vilka ämnen som hittades och i vilka material dessa ämnen fanns.

I samband med inspektionen har Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket även haft utbildningar och informationsmaterial för leksaksföretagen.