Några fakta om kemikalier i leksaker

Nu startar en serie i fyra delar som handlar om ohälsosamma kemikalier i leksaker. Idag presenteras några fakta om kemikalier i leksaker, och inom kort kommer följande tre artiklar:

  • Hur påverkar kemikalierna våra barn?
  • Vilka ämnen rör det sig om och var kan de finnas?
  • Vad kan du göra för ditt barn?

• På femtio år har användningen av kemikalier i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort. [1]

• Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror dels på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade och om skador uppstår i ett tidigt utvecklingsskede kan det få livslånga konsekvenser. Barn beter sig också annorlunda jämfört med vuxna och blir därför mer exponerade för kemikalier. De äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek.

• Vi får i oss kemikalierna genom att vi tar på produkterna, men vi tar också upp ämnena via huden och små partiklar lossnar och blir till damm som vi andas in. Eller så tar produkterna, t ex maten, upp ämnena via vad de är förpackade i, och sen får vi i oss det när vi äter.

• I USA har man gjort försök med familjer som fått äta mat i tre dagar som inte varit plastförpackade och sedan mätt halten BisfenolA i urinen. Den sjönk med två tredjedelar. [2]

• Många kemikalier är persistenta och bioackumulerande, dvs de är svårnedbrytbara och lagras i vävnader . Därmed ökar de i koncentration eftersom de tas upp fortare än de bryts ner och sprids högre upp i näringskedjan.

• Effekten av blandningen av flera kemikalier kan vara mycket farligare än effekten från enskilda kemikalier, det är det som kallas cocktaileffekten. Man kan jämföra att blanda krut, var och en för sig är ämnena inte farliga men tillsammans kan de bli väldigt farliga. Vi vet väldigt lite idag om cocktaileffekten.

• Många av dessa kemikalier har vi ingen aning om hur de påverkar oss, vi befinner oss mitt inne i ett gigantiskt kemikalieexperiment.

Kemikalier i leksaker

• I en undersökning av 5 familjers hem i Östersund fann man att 70 % av leksakerna innehöll farliga ämnen. [3]

• Jag träffade Christina Larsson från KemI för en tid sedan, hon visade mig kritor och ett armband. Inköpta i en vanlig leksaksaffär i Stockholm, ingen lågprisbutik eller suspekt importaffär, utan en helt vanlig leksaksaffär. Kritorna innehöll 17 % bly och armbandet 40 % bly. All tänklig märkning såsom CE etc. fanns på förpackningarna.

• Det finns inget lagstadgat krav på innehållsförteckning av kemikalier för leksaker.

• Av alla leksaker som säljs inom EU är 85 procent tillverkade i Kina, och det är också leksaker från Kina som innehåller flest otillåtna kemikalier.

• När Greenpeace i Kina nyligen testade 30 slumpvis utvalda leksaker visade sig 21 av dem innehålla skadliga halter av ftalater (mjukgörare i plaster). Men så är heller inte ftalater i leksaker förbjudna i Kina. Kunskapen om ftalaternas skadliga effekter är inte så spridd i Kina ännu och det är ingen prioriterad fråga hos myndigheterna. Alla leksakstillverkare i Kina använder ftalater i de inhemska produkterna. Men i de leksaker de exporterar använder de en annan betydligt dyrare mjukgörare säger man på en fabrik. [4]

• Minst en av tio leksaker som säljs i Kina är hälsovådlig, anger landets kontrollmyndighet. Man valde ut 242 leksaker slumpmässigt från 8 regioner. 20 av dessa visade sig vara bristfälliga och tre av leksakerna innehöll till och med giftiga tungmetaller, som krom. [5]

• Man tar inga prover i Sverige på importvaror med automatik, ingen liten röntgenmaskin de åker igenom och som piper till när de innehåller farliga ämnen. Vi önskar att företagen tar sitt ansvar. Vi importerar stora mängder leksaker från länder där kraven inte är så stora. 2005 tillfördes det svenska samhället 40 000 ton leksaker.

Man undrar ju – precis som Stefan Jarl säger i sin dokumentär Underkastelsen – Varför bryr sig ingen om folkhälsan?

Källor
1. http://kemi.se/Start/Kemikalier-i-vardagen/
2, Environmental Health Perspectives(March 2011)
http://www.breastcancerfund.org/clear-science/innovative-research/food-packaging-study/
3, Tomas Östberg, Kemikalier i vår vardag, 2011-11-08
4, http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/daily-news-toxics-discovered-in-chinese-toys-/blog/34840/
5, http://www.china.org.cn/opinion/2011-06/01/content_22689539.htm
http://www.youtube.com/watch?v=rigsZHqrNuo

Cocktaileffekten

Giftig blandning i våra kroppar

I våra hem finns tusentals olika kemikalier och barnens rum är bland de värst drabbade. Se Naturskyddsföreiningsens nya film Cocktaileffekten och skicka den vidare till alla du bryr dig om.

http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/redirect-cocktail2/

Vad kan du göra?
Fråga efter kemikaliefria leksaker. Speciellt BisfenolA, ftalater och blyfria. Eller handla på EkoLeko

Farlig Pizza?

Soppsleven, pizzakartongen och juicebehållaren kan vara cancerframkallande. Livsmedelsverket har studerat hur farliga ämnen kan röra sig från förpackningar och köksredskap till mat.