Stort inslag om kemikalier på aktuellt igår

En ny studie från WHO visar att hormonstörande ämnen är en bidragande effekt till olika folksjukdomar som diabetes, fetma, ADHD, infertilitet, bröst och prostatacancer. Bisfenol har orsakat fetma och även andra ämnen har kopplats till diabetes, sämre spermiekvalitet samt förtidig födsel. Rapporten pekar också på att foster och barn som utsätts kan löpa större risk att för utvecklings- och beteendestörningar som ADHD, dyslexi och astma. Även ökningen av vissa sorters cancer som bröstcancer kan kopplas till den ökade användnigen av kemikalier.

I förskolan Solstugan i Uppsala rensar föräldrarna själva bort farliga leksaker. ”Lagstiftningen räcker inte till på det här området, utan vi måste gå längre än det som är godkänt att säljas, det duger inte” menar Sara Overud Wissman, förälder på förskolan. Hittills har föräldrarna på förskolan Solstugan sållat ut en tredjedel av alla leksaker. Nu har de en inköpspolicy med en lista på vilka rengöringsmedel som är ”okej” och vilka material och leksaker som är giftfria. Plastmattorna på golvet kan innehålla en upp till en tredjedel giftiga mjukgörare. ”Det borde vara något som man kan utgå ifrån, att den miljö där vi sätter våra barn där kan barnen vara trygga. Jag tycker att det är mycket värre än vad jag trodde, och jag litade ganska mycket på många saker innan jag började kolla närmare på det här” säger Sara Overus Wissman.

Christina Ruden, professor i toxikologisk riskbedömning på Stockholms universitet, menar att det går att påverka koncentrationerna av plastkemikalierna i människors blod genom att minska exponeringen. Hon tipsar hur du kan minska kemikaliepåverkan från leksaker på två sätt: Låt inte barn leka med elektronik och var försiktig med gamla plastleksaker eftersom de kan innehålla förbjudna plastkemikalier.

Se hela rapporten från Aktuellt, http://www.svtplay.se/video/1033694/19-2-21-00  (inslaget är ca 24 min in i sändningen), (kan ses t.o.m. 25 feb 2013.) P.g.a rättighetsskäl går det inte att visa videon här.

Vill du läsa mer:

Giftfria leksaker hittar du på EkoLeko.se